תקנון האתר

מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת מידע

אורח יקר ברוך בואך לאתר שלנו. אנו מודים לך על העניין שגילית בשירותנו ועל ידי כך ביקורך
באתר. אנו בחברת ירוקל'ה – חקלאות כתרבות מחוייבים לשמירת סודיות הנתונים והגנה על המידע
האישי שבאתר זה הואיל ופרטיותך חשובה לנו עד מאוד.
כל מידע שנאסף בעת הגלישה באתר, וכל מידע שנמסר לנו, אנו שומרים בסודיות מוחלטת ועושים
בו שימוש לצרכים שלמטרתם נמסר לנו המידע. מטרת המידע המובא במסמך זה, הינה לאפשר לך
להבין את מדיניותה של מובילאיי לשמירת המידע וההגנה על הפרטיות.

איסוף מידע והשימוש בו.
ירוקל'ה חקלאות כתרבות אוספת מידע לגבי הגולשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב
השירותים שהיא מעניקה להם באמצעות האתר. קיימים שני סוגי מידע הנאגרים על-ידנו: מידע כללי
על הגולשים באתר ומידע המכיל פרטים אישיים המסופקים באורח התנדבותי על-ידי הגולשים באתר
ו/או המבקשים לרכוש שירותים מקוונים באתר.
השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו וכן לתנאי השימוש באתר. אם אינך מסכים
לאחד מתנאים אלו, הנך מתבקש להימנע מהמשך שימוש באתר.

מידע כללי על המבקרים באתר
מדובר על מידע כללי על הגולשים באתר באופן שוטף ובצורה אנונימית באופן שלא ניתן לשייך כל
מידע מזהה ופרטים אישיים למידע הכללי שנאסף. המידע הכללי כולל בין היתר את מספר המבקרים
ממנה פנו אל האתר. IP באתר, הדפים בהם הם מבקרים וכתובת ה
Web( המידע הכללי לגבי המבקרים באתר נאסף תוך שימוש בתיקיה ממוחשבת לצרכי מאגרי מידע
ה"עוגיה" היא פיסת מידע אשר נשלחת מהאתר אל המחשב של .("Cookie") " ו"עוגיה )Server Log
הגולש באתר ומאוחסנת בדיסק הקשיח של הגולש. השימוש ב"עוגיה" נועד לשם מעקב אחרי
ביקורים חוזרים באתר.
המידע הכללי לגבי הגולשים באתר נאסף לשם שיפור תוכן האתר, איכותו וטיב השירותים הניתנים
באמצעותו, כמו גם לצורך שיפור והעשרה של מוצרי ירוקל'ה – חקלאות כתרבות.

מידע אישי על המבקרים באתר
מידע בעל אופי אישי כגון שם, כתובת, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, פרטי כרטיס
אשראי ו/או כל מידע אחר שנתבקש לצורך רכישת מוצר, נאסף רק כאשר הגולש באתר בוחר לספקו
מרצונו החופשי.
כל מידע שימסר על ידי הגולשים באמצעות האתר לירוקל'ה, לרבות במסגרת הרישום לקבלת
שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של
מובילאיי, יימסר מרצונו ומהסכמתו המלאה של הגולש ויהווה הסכמה ברורה מצידו לירוקל'ה או למי
מטעמה לאגור ולהשתמש בפרטים שמסר, בכפוף להוראות כל דין, לרבות הסכמה שתימסר לקבל
דברי דואר בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת.
המידע שירוקל'ה אוספת מהגולשים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרים שרכשו
הגולשים וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות נוספות ללקוח, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח
ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול
בתביעות.
ירוקל'ה – חקלאות כתרבות תנהג במידע ותשמור על סודיות המידע בכפוף לחוק הגנת הפרטיות,
. תשמ"א – 1981
ירוקל'ה חקלאות כתרבות תעביר את המידע האישי הרלוונטי בלבד שנצבר אודות הגולשים לצד
שלישי במקרים הבאים:
● מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים 
משפטיים, או בהתאם לדרישת כל רשות מוסמכת אחרת.
● במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר לרבות תנאים אלה או אם תבצע פעולות הנחזות
כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות אלה.
הסכמת גולש שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה
כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק (SMS) אלקטרונית או הודעת מסר קצר
., התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח 2008-

בטיחות וסודיות
ירוקל'ה חקלאות כתרבות עושה כל שביכולתה כדי להגן על שמירת סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי
הלקוחות, תוך שימוש בטכנולוגיות אבטחה סבירות התואמות את הסטנדרטים הנהוגים בתעשיית
.SSL האינטרנט, ובכלל זה שימוש בשרתים מאובטחים בפרוטוקול
למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים. כל עוד אנו נוקטים באמצעי אבטחה
סבירים, מובילאיי לא תהא אחראית לנזק שנגרם בעקבות חדירה בלתי מורשית כאמור ו/או העברת
מידע לצד ג' עקב חדירה כאמור. מובילאיי שומרת לעצמה הזכות לנקוט באמצעי אבטחה סבירים
אחרים מהמתואר לעיל, התואמים את הסטנדרט הנהוג בתעשיית האינטרנט.

שימוש בסיסמאות
ייתכן כי גורמים שונים ינסו לחדור לאתר על ידי שימוש באמצעי ההזדהות שקבלת ממובילאיי. לכן,
לעולם אל תעביר את שם המשתמש ו/או סיסמת הגישה שלך בדואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה
לכל גורם שהוא.

שינויים במדיניות הפרטיות
ירוקל'ה חקלאות כתרבות שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.
עדכונים כאלה יפורסמו באתר ויקבלו תוקף מחייב תוך שבוע ממועד פרסומם הראשון.

הזכות לעיין במידע
על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א 1981- , הנך רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגר שלנו
ואף לבקש מאיתנו לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק, או באפשרותך לבקש למחוק את
המידע ממאגרי המידע שלנו. כדי לממש זכות זו יש לשלוח בקשה בכתב במייל שירות הלקוחות.
מחובתך לוודא כי מייל זה התקבל במשרדי ירוקל'ה בטלפון שירות הלקוחות שלנו.
אם אינך שבע רצון מחלק כלשהו של אתר זה או ממדיניות זו, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך
הוא הפסקת השימוש באתר זה. אם אינך משתמש בהצפנה ואין בידיך חתימה אלקטרונית מאושרת
ומאובטחת )על-פי דרישות חוק חתימה אלקטרונית( הינך מתבקש שלא לעשות שימוש בתקשורת
אי-מייל איתנו בכל נושא סודי, זאת בכדי להגן על פרטיותך וסודיות התקשורת עמנו.
תודה שבחרתם ירוק'לה – חקלאות כתרבות.

הצטרפו למשפחת ירוקל'ה וקבלו הטבות מפנקות!

חברי המועדון של ירוקל'ה נהנים מפינוקים - הטבות ומבצעים שווים במיוחד.

ירוקל'ה אוהבת את הלקוחות שלה וכך היא מראה זאת:

למה אתם מחכים? הצטרפו עוד היום!

על מנת להצטרף למועדון החברים יש להוסיף לסל את מוצר "חבר מועדון" ובמהלך סיום הקנייה תוכלו ליהנות מההטבות

ניתן להצטרף למועדון גם ע"י הרשמה ותשלום חברות המועדון בקישור הנ"ל

התחברות לחשבון